Finansējuma iespējas biznesa uzsācējiem un franšīzes ņēmējiem.

"Uzsācēju biznesā veiksme lielākoties ir atkarīga no cilvēka un komandas ap viņu" - Ieva Zabrauska – Gailīte, Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" biznesa uzsācēju segmenta vadītāja
Sestdiena
17.12.2016
​Ikdienā strādājot ar biznesa uzsācējiem, mēs zinām, ka viņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Tieši šādu, īpašu atbalsta aizdevumu piedāvā ALTUM Starta programma.
 

Tā ir ļoti pieprasīta un palīdzējusi jau tūkstošiem uzņēmēju īstenot savas biznesa idejas. Starta programmas iespējas ir piemērotas arī uzņēmējiem, kas vēlas atvērt franšīzi.

Ko piedāvā Starta programma?

Starta programma paredzēta biznesa uzsākšanai, vai jauna uzņēmuma attīstībai. Turklāt, aizdevums pieejams arī uzņēmējiem bez pieredzes un projektiem visdažādākajās nozarēs. Īsumā par programmas nosacījumiem:

 • aizdevums pieejams apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām, kopējā apmērā no 2000 līdz 150 000 eiro.
 • atmaksas termiņš ir līdz astoņiem gadiem.
 • aizdevumam ir fiksēta procentu likme, no 3-6% gadā, plus valsts kases resursu cena.

Programma piedāvā arī šādus, atvieglotus nosacījumus:

 • uzņēmēja līdzdalība 10% apjomā no projekta izmaksām nepieciešama gadījumos, kad aizdevums ir lielāks par 7000 eiro;
 • papildu nodrošinājums nepieciešams aizdevumam, kas ir lielāks par 25 000 eiro.

Vēlos arī uzsvērt, ka ALTUM vienuviet piedāvā gan valsts atbalsta finansējumu biznesa ideju īstenošanai, gan bezmaksas konsultācijas, lai palīdzētu atrast labākos risinājumus ieceres īstenošanai.

Vai no Altum puses ir kādas priekšrocības franšīzes biznesa uzsācējiem?

Strādājot ar biznesa uzsācējiem un jaundibinātiem uzņēmumiem, manī ir nostiprinājusies pārliecība, ka mazajā, uzsācēju biznesā veiksme lielākoties ir atkarīga no cilvēka un komandas ap viņu, nevis no izvēlētās darbības jomas vai nozares. Būtiskākais – ir jābūt dzīvotspējīgai idejai un izpratnei par iecerēto biznesu. Tikpat svarīgas ir uzņēmēja zināšanas konkrētajā biznesa jomā, pieredze un arī reputācija. Tas viss apliecina viņa spēju vadīt biznesu. Noteikti svarīga ir arī motivācija. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējam katru biznesa ieceri, franšīzes gadījumā skatāmies biznesa plānam pievienoto nodomu līgumu, franšīzes līguma paraugu un citus dokumentus.

Cita veida atbalsts, ko Altum var piedāvāt biznesa uzsācējiem/ franšīzes ņēmējiem.

Tie ir visdažādākie aizdevumi, sākot no pilnīgām starta pozīcijām – mazajiem uzņēmumiem starta vai mikroprogrammā ir pieejami kredīti no pāris tūkstošiem līdz pat 150 tūkstošiem. Gan aizdevuma termiņš, gan procentu likme var atšķirties atkarībā no projekta. Tad ir aizdevumi apgrozāmiem līdzekļiem. Jau lielākas summas – izaugsmei, līdz pat 2,8 miljoniem eiro. Un līdz pat tādiem ļoti specifiskiem aizņēmuma veidiem kā mezanīns jeb paralēlais aizdevums, kura būtība – ja banka jau ir iedevusi kredītu, arī mēs piešķiram līdz 45% no darījuma vērtības, bet ne vairāk kā piecus miljonus eiro.

Noteikti vēlos izcelt arī garantijas. Tipisks piemērs - uzņēmējs ir atradis kredīta iespējas bankā, un tā ir gatava kreditēt, taču uzņēmumam trūkst nodrošinājuma. Ar mūsu garantiju iespējams nodrošināt līdz pat 80% no darījuma kopējās summas. Tāpat ir riska kapitāls, kuram nākamajā periodā no ES fondiem paredzēti 85 miljoni eiro.

ALTUM piedāvā arī papildu aizdevumu Biznesa eņģeļu projektiem. Šo iespēju piedāvājam biznesa uzsācējiem un strauji augošiem uzņēmumiem situācijās, kad ir nepietiekams līdzfinansējums vai nodrošinājums aizdevumam bankā.

Kāda ir ALTUM pieredze dažādu franšīzes biznesu atbalstīšanā?

ALTUM ir vairāku gadu pieredze, finansējot dažādus franšīzes biznesus. Jāņem vērā, ka katru projektu izvērtējam individuāli un lēmumu pieņemam balstoties uz biznesa ieceres dzīvotspēju, neatkarīgi no tā vai paredzēts biznesu uzsākt ar vai bez franšīzes. Arī franšīzes biznesā tāpat kā ikvienā biznesā mēdz būt dažādi klupšanas akmeņi. Balstoties uz šo pieredzi, esam apkopojuši ieteikumus, kuriem aicinu pievērst uzmanību ikvienam biznesa uzsācējam:

 • rūpīgi izvērtē savas un savas komandas kompetences;
 • veikt rūpīgu tirgus izpēti;
 • plānot pamatotus ieņēmumus;
 • identificēt iespējamos riskus un to novēršanas iespējas;
 • Sākot biznesu, ne vienmēr uzsvaru likt uz zemāko cenu;
 • Plānot pamatotas un pietiekamas mārketinga aktivitātes;
 • Uzsākt projektu ar sabalansētu sākuma investīciju apjomu;
 • Rūpīgi plānot finanšu plūsmu.

Franšīzes līgumi lielākoties paredz dažādus atvieglotus nosacījumus biznesa uzsācējam, vienlaikus mēs saglabājam pārliecību, ka uzsācēju biznesā veiksme lielākoties ir atkarīga no cilvēka, kurš plāno realizēt biznesa projektu, un komandas ap viņu.


ALTUM biznesa uzsācēju segmenta vadītāja

populārs forumā