Franšīzes biznesa konkurētspējas izvērtēšana

Svētdiena
27.11.2016
Tas, ka franšīzei jau ir veiksmīgi strādājošs struktūrvienību tīkls citās valstīs vai reģionos, nebūt nenozīmē, ka tā būs konkurētspējīga arī Jūsu tirgū.
 

Bez franšīzes biznesa modeļa un sadarbības nosacījumu izvērtēšanas, veltiet papildu laiku un līdzekļus kopīgo sektoru tendenču, pieprasījuma un konkurences vides novērtēšanai tieši Jūsu tirgū, ko plānojat apkalpot.

Vispārīgās sektora tendences

Sāciet ar vispārīgu sektora apskatu, kurā darbosies Jūsu franšīze. Ievāciet informāciju par pēdējā laika sektora attīstības tendencēm, esošo stāvokli un prognozējamām izmaiņām. Novērtējiet, vai sektora attīstības dinamika ir pietiekami pievilcīga, lai atsvērtu investīciju risku.

Atbildiet uz šiem jautājumiem:

 • Kāda ir sektora politiskā, tiesiskā, ekonomiskā, sociālā un tehnoloģiskā vide?
 • Kāda ir sektora monopolizācijas pakāpe?
 • Kādas barjeras ir ienākšanai sektora tirgū?
 • Kāda ir sektora vidējā peļņa?
 • Kādas ir prognozējamās sektora attīstības perspektīvas?
 • Kādas ir paredzamās sektora izmaiņas?
 • Vai Jūsu produkts/pakalpojums būs pieprasīts sektora izmaiņu kontekstā?
 • Vai sektors saglabās izaugsmi 5-10 gadu perspektīvā?

Iepazīstieties ar sektora specifiku un noskaidrojiet, kādām darbībām ir lielākā ietekme sektora attīstībai – tām jāpievērš īpaša uzmanību, piem., lauksaimniecības produkcijas cenas, vispārīgais iedzīvotāju dzīves līmenis – sabiedriskās ēdināšanas sektorā; interneta pieejamība, datoru skaits, tehnoloģiskās izmaiņas – interneta pakalpojumu sektorā u.tml.

Vērtīgi informācijas avoti var būt masu mediji, akadēmiskās publikācijas, Eiropas statistikas departamenta (www.ec.europa.eu/eurostat) un nacionālo statistikas departamentu dati, valsts institūciju publicētie apskati, sektoru asociācijas. Noderīgas atziņas sniegs arī konkurentu darbības vērošana, sarunas ar sektora piegādātājiem un izplatītājiem, potenciālajiem patērētājiem un esošajiem franšīzes ņēmējiem.

Produkta/pakalpojuma pieprasījums

Pieprasījums pēc pārdodamā produkta/ pakalpojuma – būtisks uzņēmējdarbības veiksmes priekšnosacījums. Tāpēc, ja vēlaties nodrošināt sava franšīzes biznesa veiksmi, pēc iespējas labāk jāiepazīst savs pircējs. Sāciet no “sava” pircēju segmenta formulēšanas:

 • Aprakstiet pircēju, uz kuru orientējaties, t.i., izveidojiet viņa pazīmju portretu: vecums, dzimums, sociālais stāvoklis, izglītība, dzīvesvieta u.tml. Veidojot pircēja aprakstu, pēc padoma vērsieties pie franšīzes devēja, kurš labāk pazīst franšīzes preču/pakalpojumu patērētāju.
 • Nosakiet patērētāju segmenta lielumu plānotajā tirgū, t.i., atbildiet uz jautājumu, cik potenciālo patērētāju, kuriem piemīt nosauktās pazīmes, ir plānotajā tirgū?

Formulējot pircēju segmentu un nosakot apjomu, novērtējiet, vai segments ir pietiekami liels, lai ģenerētu pietiekamu pieprasījumu un lai atmaksātos investīcijas franšīzē.

Tomēr tikai ar vēlamām pazīmēm pircēju segmenta esamība vēl nenozīmē, ka viņi pirks franšīzes piedāvāto produktu/pakalpojumu tieši no Jums. Tāpēc, ja potenciālo pircēju segmenta apjoms Jūs apmierina, papildus veiciet pircēju preferenču pētījumu. Iegūstiet atbildes uz šiem jautājumiem:

 • Vai pircējam ir pieredze, pērkot analoģiskas preces/pakalpojumus?
 • Pēc kurām pazīmēm pircēji izvēlas analoģiskas preces/pakalpojumus?
 • Cik bieži viņi pērk?
 • Kur un kā pērk?
 • Vai pircēji vēlas pārbaudīt Jūsu piedāvātās preces/pakalpojumus?
 • Vai konkrētās franšīzes preču zīme ir zināma Jūsu tirgū, ko plānojat apkalpot?
 • Vai teritorijā, kuru plānojat apkalpot, produktam/pakalpojumam būs aizstājēji?
 • Cik stipras aizvietotāju pozīcijas ir tirgū?

Izsmeļošs tirgus pētījums prasa specifiskas zināšanas un laiku, tāpēc vērts apsvērt iespēju vērsties pie tirgus pētījumu kompānijām. Šis pakalpojums nav lēts, tāpēc, ja esat gatavi investēt, izvēlieties konsultantus ar pieredzi Jūsu sektorā un tirgū.

Veicot pētījumus neatkarīgi, sekojiet publikācijām laikrakstos un jaunumiem ziņu portālos un valsts institūcijās. Varat ievākt informāciju pašrocīgi: aptaujājiet analoģisku preču/pakalpojumu pircējus, uzziniet viņu domas par interesējošiem jautājumiem, apmeklējiet tirdzniecības vietas un vērojiet, ko un kā pircēji pērk. Dalieties ar savu ideju ar draugiem un paziņām, uzziniet viņu kā potenciālo pircēju domas. Aiciniet palīgā dažādas uzņēmējdarbību veicinošas organizācijas: biznesa informācijas centrus, tirdzniecības kameras, asociācijas u.tml.

Rekomendācijas:

Parasti franšīzes devējam ir sagatavots saraksts ar kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēta tirgus pievilcība, lai atvērtu jaunu franšīzes struktūrvienību Palūdziet iesniegt šo kritēriju sarakstu un ievāciet informāciju saskaņā ar tajā iekļautajiem aspektiem.

Uzziniet, vai franšīzes devējs veicis patērētāju domu un konkurences vides pētījumus tajā tirgū, kurš Jūs interesē, kādi bija rezultāti.

Atcerieties, ka patērētājs vērš uzmanību uz gala produktu/pakalpojumu, un nav svarīgi, vai produkts/pakalpojums tiek sniegts uz franšīzes pamata vai ne. Novērtējiet pieprasījumu Jūsu pakalpojumam/produktam analoģiskā tirgū esošo produktu/pakalpojumu un to aizstājēju kontekstā.

Produkta/pakalpojuma konkurences vide

Franšīzes uzņēmējdarbības veiksmi ietekmē arī konkurences vide. Konkurences vide var prasīt starptautisku, nacionālu vai vietēja līmeņa analīzi atkarībā no tirgus, ko plānots apkalpošanai.

Neatkarīgi no tirgus apjoma Jums jāapkopo šāda informācija:

 • Vai tirgū ir analoģisku produktu/pakalpojumu piedāvājums? Ja ir – cik ir analoģiska produkta/pakalpojuma piegādātāju? Kas ir galvenie tirgus dalībnieki? Kādu tirgus daļu viņi ieņem?
 • Vai tirgū ir aizvietotāju piedāvājums? Ja ir – cik ir aizvietotāju piegādātāju? Kas ir galvenie aizvietotāju tirgus dalībnieki? Kādas tirgus daļas viņi ieņem?
 • Vai analoģiskos produktus/pakalpojumus piedāvājošo piegādātāju vidū ir stipras un labi zināmas preču zīmes?
 • Kāds tirgū, ko plānojat apkalpot, ir analoģisku produktu/pakalpojumu un aizvietotāju sortiments?
 • Kādas tirgū, ko plānojat apkalpot, ir analoģisko produktu/pakalpojumu un aizvietotāju cenas?
 • Vai Jūsu produkts/pakalpojums būs spējīgs konkurēt ar savām īpašībām vai cenu ar tirgū esošiem produktiem?
 • Vai tirgū ir niša, ko Jūsu produkts/pakalpojums varētu ieņemt?

Rekomendācijas: iepazīstieties ar sektora specifiku, lai varētu kritiski novērtēt ievākto informāciju.


Franšīzes konsultants

populārs forumā