Franšīzes iegādāšanās motīvi

Sestdiena
26.11.2016
Ir daudzi iemesli, kādēļ uzņēmējs uzsāk savu uzņēmējdarbību, – daži vēlas naudu, daži varu, daži realizē savu radošo potenciālu, citi meklē neatkarību. Tāpat daudzi motīvi ir pamatā lēmumam iegādāties franšīzi.
 

Piemēram, vieni cilvēki franšīzes pērk, jo vēlas investēt, citi kļūst par franšīzes ņēmējiem, jo viņiem patīk konkrētās preču zīmes produkts, trešie meklē alternatīvu pašreizējam darbam. Zemāk piedāvāsim visbiežāk sastopamos franšīzes iegādāšanās motīvus.

Pārbaudīts uzņēmējdarbības modelis

Daudzi franšīzes ņēmēji iegādājas franšīzi, jo uzticas jau pārbaudītam uzņēmējdarbības modelim, kurš lielā mērā samazina uzņēmējdarbības neveiksmes risku. Neveiksmes risks mazinās tāpēc, ka uzņēmējdarbība notiek jau daudzus gadus, tā ir pārvarējusi daudzas grūtības, nelabvēlīgas situācijas, tā pieļāvusi kļūdas un tās labojusi, tādā veidā ir gūta liela pieredze. Visticamāk, ka franšīzes ņēmējs, iegādājoties franšīzi, izvairīsies no daudzām kļūdām, kuras pieļāvis franšīzes devējs un citi franšīzes devēji. Tas dos papildu uzticību franšīzei un uzņēmējdarbībai.

Radītais tēls un preču zīmes atpazīstamība

Uzņēmējdarbības sākumā mārketingam ir īpaši liela nozīme uzņēmējdarbības veiksmei. Kamēr produkts vai pakalpojums nav plaši pazīstams, nākas aktīvi tiekties pēc atpazīstamības, lai piesaistītu klientus un palielinātu apgrozījumu. Tas prasa ne tikai lielus finanšu līdzekļus, bet bieži vien arī daudz laika.

Mārketings franšīzes tīklos bieži vien tiek realizēts kopīgi un unificēti. Franšīzes ņēmēja pārvaldītā struktūrvienība gūst labumu no visa tīkla mārketinga. Bieži vien preču zīmes atpazīstamība kļūst par vienu no nozīmīgākajiem iemesliem, lai pieņemtu lēmumu par franšīzes iegādi.

Tajos gadījumos, kad franšīzes ņēmējs, iegādājoties franšīzi, iegūst tiesības lietot jau pazīstamas preču zīmes, viņam bieži vien nav vajadzības ne tikai investēt lielas summas mārketingā, bet arī rūpēties par mārketinga stratēģiju un taktiskiem risinājumiem. Ja preču zīme ir labi pazīstama tirgū, ko viņš apkalpo, pastāv liela iespēja, ka ņēmējs nodrošinās lojālu pircēju plūsmu.

Vieglākais veids finansējuma piesaistei

Lielākā daļa cilvēku, kas izlemj veidot savu biznesu, saskaras ar sākotnējo investīciju piesaistes jautājumiem. Uzņēmējs var piesaistīt naudu uzņēmējdarbības sākumā no bankām, radiniekiem, paša līdzekļiem, investoriem, taču visbiežāk šie veidi ir saistīti ar lielu investētāju risku. Lai samazinātu šo risku, investētāji var prasīt ķīlu, līdzfinansējumu un citus risku mazinošus līdzekļus. Bieži vien iesācējam uzņēmējam šīs prasības kļūst neizpildāmas. Franšīzes iegādes gadījumā investētāju risks ir mazāks, salīdzinot ar investēšanu jaunā neatkarīgā uzņēmējdarbības veidā. Bankas, citi aizdevēji, stratēģiskie investētāji vai „biznesa eņģeļi”, redzot nevis abstraktu un nepārbaudītu uzņēmējdarbības ideju, bet konkrētu jau strādājošu franšīzes ņēmēju finanšu rādītājus, franšīzes devēja vēsturi un reputāciju, var vieglāk pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu.

Apmācības un pastāvīgs atbalsts

Bieži vien iesācēji uzņēmēji sastopas ar grūtībām tāpēc, ka nezina, kā rīkoties vienā vai citā situācijā, viņiem nav attiecīgas uzņēmējdarbības pārvaldīšanas pieredzes. Lielākā to daļa, ja būtu iespēja, ar prieku pārņemtu nepieciešamās zināšanas no pieredzējušiem uzņēmējiem un vērstos pie tiem pēc padoma ikdienas uzņēmējdarbības pārvaldīšanas jautājumos. Tādas privilēģijas var izmantot gandrīz visi franšīzes ņēmēji.

Apmācība un pastāvīgs atbalsts, ko var saņemt no franšīzes devēja, ir vēl viens iemesls, kura dēļ uzņēmējs izlemj sākt uzņēmējdarbību, iegādājoties franšīzi. Pirms darbības sākuma franšīzes ņēmējs parasti tiek apmācīts par uzņēmējdarbības pārvaldīšanas niansēm. Franšīzes ņēmēja personāls saņem detalizētas instrukcijas, kā vadīt uzņēmējdarbības procesus un veikt ikdienas operācijas tirdzniecības vai pakalpojumu nodaļā. Apmācību intensitāte dažādos franšīzu gadījumos var atšķirties, taču daudzām no tām ir sākotnējās apmācību programmas un tās paziņo, cik daudz laika gadā ir paredzēts veltīt mācībām.

Pastāvīgs atbalsts no franšīzes devēja puses neaprobežojas tikai ar apmācībām. Franšīzes devējs tiešā veidā ir ieinteresēts ņēmēja veiksmē. Tāpēc no vienas puses franšīzes ņēmējus devēji kontrolē, bet no otras puses viņi saņem pastāvīgu atbalstu. Franšīzes devēji izmanto dažādus franšīzes ņēmēju atbalsta līdzekļus. Viens no galvenajiem līdzekļiem, ko var sastapt gandrīz visu franšīzu gadījumos, ir franšīzes pārvaldīšanas rokasgrāmata (angļu val. franchise operations manual), kura piedāvā franšīzes ņēmējam detalizētas uzņēmējdarbības procesu organizēšanas un pārvaldīšanas instrukcijas. Tomēr pat vislabākā franšīzes pārvaldīšanas rokasgrāmata nevar paredzēt visas iespējamās situācijas. Tāpēc daudzi pieredzējušie franšīzes devēji piedāvā ņēmējiem iespēju saņemt no kompetentiem speciālistiem operatīvu atbildi par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības pārvaldīšanu. Bieži vien pēc atbildes var vērsties ne tikai pie franšīzes devēja, bet arī pie citiem tīkla franšīzes ņēmējiem.


Franšīzes konsultants

populārs forumā