Franšīzes devēja izvērtēšana

Sestdiena
26.11.2016
Franšīzes iegādāšanās ir ilglaicīgu partnerattiecību sākums, tāpēc jābūt pārliecinātam, ka izvēlējāties uzticamu partneri – franšīzes devēju, kurš ievēros līgumsaistības un radīs piemērotus apstākļus franšīzes, arī Jūsu uzņēmējdarbības, attīstībai.
 

Franšīzes devēja izvēles risku varat samazināt, ievācot un novērtējot informāciju par franšīzes devēja pieredzi franšīzes uzņēmējdarbībā, par franšīzes vēsturi un devēja nākotnes plāniem, par tiesiskiem un finansiāliem devēja uzņēmējdarbības aspektiem un citiem pieejamiem faktiem par franšīzes devēju.

Franšīzes devēja pieredze

Līdzīgi kā citās uzņēmējdarbībās, kur jauniem uzņēmumiem ir lielāks neveiksmes risks, tāpat arī franšīzē lielāka uzticība ir franšīzēm, kas ir darbojušās ilgi. Citādi sakot, jo lielāka franšīzes devēja pieredze, jo mazāku neveiksmes risku uzņemas ņēmējs. Tādēļ vispirms sāciet no franšīzes devēja pieredzes vērtēšanas.

Franšīzes tīkla pārvaldīšanas pieredze. Ilggadīga franšīzes devēja uzņēmējdarbības vēsture pamatoti ļauj cerēt, ka franšīzes devējs arī turpmāk būs spējīgs saglabāt savas uzņēmējdarbības attīstību. Tomēr, vērtējot franšīzes devēja pieredzi, svarīgi ņemt vērā ne tikai to, kad tika izveidota franšīzes devēja uzņēmējdarbība, bet arī jāpalūkojas uz franšīzes funkcionēšanas ilgumu. Tas, ka franšīzes devējs pārvalda uzņēmējdarbību ar ilggadīgām tradīcijām, vēl nenozīmē, ka viņš būs tikpat sekmīgs, piemērojot franšīzi. Tāpēc, jo garāka ir uzņēmējdarbības franšīzes vēsture, jo mazāks ir franšīzes iegādāšanās risks.

Vadošo darbinieku izglītība un darba pieredze uzņēmējdarbībā. Jebkuras uzņēmējdarbības, arī franšīzes, veiksmes pamatu veido darbinieki. Iegūstiet informāciju par vadošo darbinieku izglītību un darba pieredzi, uzziniet, kāda ir šīs kategorijas darbinieku mainība, noskaidrojiet tās iemeslus.

Lai gan akcentējām franšīzes devēja pieredzes nozīmīgumu franšīzes vērtēšanā, taču neiesakām no Jūsu analīzes uzreiz izslēgt jaunās franšīzes. Vienkārši pievērsiet papildu uzmanību to uzticamībai.

Franšīzes attīstības tendences un plāni

Vērtējot plānoto franšīzes iegādi, būtu nepieciešams ņemt vērā ne tikai esošo franšīzes tīkla stāvokli, bet arī tās attīstības vēsturi un nākotnes plānus. Analizējiet augšanu konkrētās franšīzes kontekstā: ja franšīze ir jauna, pieņemama tās lēnāka augšana, bet, ja franšīze darbojas jau vairākus gadus, tās attīstības tempiem jābūt ar pakāpenisku, stabilu pieaugumu. Ja franšīzei ir ilglaicīga attīstības vēsture un tirgus ir jau piesātināts, dabiski, ka tās augšanas tempi var palēnināties. Tāpēc novērtējiet šādus rādītājus:

Franšīzes ņēmēju skaits. Uzziniet, kāds ir esošo franšīzes ņēmēju skaits, kā tas mainījies pēdējos gados. Augšana palielina franšīzes devēja preču zīmes atpazīstamību un arī pašas franšīzes vērtību. Taču tajā pat laikā var notikt tā, ka franšīzes devējs nespēj pārvaldīt strauji augošo franšīzes tīklu, kas var radīt problēmas gan visam tīklam, gan katram ņēmējam atsevišķi. No otras puses, ja franšīzes tīkls attīstās ļoti lēni, vajadzētu noskaidrot iemeslus. Varbūt devējam nav piemērota/ pietiekama personāla tīkla pārvaldīšanai? Varbūt esošie ņēmēji nav apmierināti ar franšīzes devēju un tādēļ dod negatīvas atsauksmes potenciālajiem ņēmējiem, kas pie viņiem vēršas? Jebkurā gadījumā, ja ņēmēju skaits nepalielinās pietiekami strauji, tas jau ir riska faktors. Bet, ņēmēju skaitam mazinoties, var rasties nopietnas problēmas franšīzes iekšienē.

Savu nodaļu skaits. Blakus franšīzes ņēmēju pārvaldītām nodaļām franšīzē var darboties arī savas franšīzes devēja nodaļas. Savu nodaļu esamība ir viens no rādītājiem, no kuriem var secināt, ka franšīzes uzņēmējdarbība ir dzīvotspējīga un finansiāli pievilcīga. Savu nodaļu esamība kļūst īpaši svarīga jaunu franšīzu gadījumā, kamēr franšīzes ņēmēju vēl nav daudz vai to skaits ir ļoti mazs, jo devējam dod iespēju praksē pārbaudīt franšīzes koncepciju un pēc nepieciešamības koriģēt un smelties franšīzes tīkla pārvaldīšanai nepieciešamo pieredzi.

Franšīzes attīstības plāni. Uzziniet, cik ņēmēju tiek plānots piesaistīt tuvākajā laikā, salīdziniet šos plānus ar iepriekšējo gadu skaitļiem. Ņemiet vērā – ja plānotā augšana būs pārāk ātra, devējs var nespēt sniegt pietiekamus atbalsta pakalpojumus jauniem un esošiem ņēmējiem. Būtiski pārliecināties, ka devējam ir pietiekami finansiāli un cilvēkresursi ņēmēju atbalstam.

Tiesiskie un finansiālie aspekti

Franšīzes devēja uzņēmējdarbības tiesisko un finansiālo aspektu analīze sastāv no priekšnosacījumu novērtēšanas franšīzes devēja uzticamībai un finansiālai dzīvotspējai, t.i., viņa spēju un apņemšanos nodrošināt franšīzes līguma nosacījumu ievērošanu un franšīzes uzņēmējdarbības finansiālo ilgtspējīgumu. Tiesiskā un finansiālo aspektu vērtēšana balstās uz dokumentu analīzi, kas neļauj franšīzes devējam spekulēt ar datiem un dod iespēju Jums, kā potenciālajam ņēmējam, izprast esošo franšīzes stāvokli. Tāpēc, ja jums nav nepieciešamās iemaņas tiesisko un finansiālo dokumentu analīzes veikšanai, iesakām izmantot attiecīgās jomas konsultantu pakalpojumus. Novērtējiet šos aspektus:

Finansiālais stāvoklis. Balstoties uz franšīzes devēja finanšu atskaišu dokumentiem, novērtējiet, vai franšīzes devējs ir finansiāli stabils un spējīgs uzturēt, apkalpot un attīstīt franšīzes tīklu. Pievērsiet uzmanību tādiem rādītājiem kā darbības peļņa, naudas plūsmas sabalansētība, kapitāla rezerves. Svarīgi, ka finanšu devēja stāvoklis neradītu šaubas par iespējām pildīt saistības pret ņēmējiem. Finanšu stāvokļa vērtēšanai ieteicams noalgot finanšu speciālistu.

Lietu vēsture. Prasības pieteikumu vai tiesvedību esamība norāda uz to, ka franšīzes devējs, iespējams, nepildīja līgumsaistības vai ņēmēji bija neapmierināti ar devēja darbību. Uzziniet, kāds pamats bija prasībām, un novērtējiet, vai tās liek šaubīties par devēja uzticamību.

Bankrota vēsture. Pret franšīzes devēja uzņēmumu vai tās darbiniekiem uzsākto bankrota lietu esamība liks vairāk pievērst uzmanību franšīzes devēja finansiālajai stabilitātei. Ievāciet papildu informāciju par franšīzes devēja finansiālo stāvokli un novērtējiet, vai franšīzes devēja darbība ir stabila, vai viņš var nodrošināt darbības nepārtrauktību un pildīt līgumsaistības. Tāpat būtu jānovērtē arī franšīzes tīklam piederošo franšīzes ņēmēju bankrota vēsture – pārāk liels bankrotu skaits var nozīmēt, ka franšīzes nosacījumi nav labvēlīgi ņēmēja uzņēmējdarbības attīstībai.

Preču zīmes, patenti un autortiesības. Ievāciet informāciju par franšīzes devējam īpašumā esošām intelektuālā īpašuma tiesībām. Pievērsiet uzmanību, vai franšīzes devējs pats pārvalda preču zīmes un to lietošanai nav nekādu ierobežojumu, vai franšīzes devēja pārvaldīto preču zīmju, licenču vai autortiesību derīguma termiņš nav beidzies, vai pret franšīzes devēju nav iesniegts ar intelektuālo īpašumu tiesībām saistītas prasības. Viens no galvenajiem franšīzes iegādes izmantošanas labuma aspektiem ir saistīts ar tiesībām izmantot devēja pārvaldīto preču zīmi un citus komerciālus simbolus, tāpēc novērtējiet, vai franšīzes devēja intelektuālās īpašumtiesības ir labi aizsargātas, vai devējam ir tiesības nodot ņēmējam tiesības tās izmantot.


Franšīzes konsultants

populārs forumā