Kā izvēlēties atrašanās vietu savam biznesam?

Svētdiena
27.11.2016
​Sākot uzņēmējdarbību uz franšīzes pamata, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas jomās Jūs parasti saskarsieties ar vietas izvēles jautājumu.
 

Pareizi izvēlētu vietu ne bez pamata uzņēmējdarbības praktiķi sauc par vienu no galvenajiem uzņēmējdarbības veiksmes priekšnosacījumiem. Zināma lokācijas nozīme atkarīga no uzņēmējdarbības specifikas. Sniedzot tādus pakalpojumus, kā grāmatvedības konsultācijas, informācijas tehnoloģiju risinājumu izveide u.tml., franšīzes ņēmējs var strādāt arī mājās. Uzņēmumi, kuri sniedz iedzīvotāju un uzņēmējdarbības apkalpošanas, uzkopšanas, biroja tehnikas apkalpošanas pakalpojumus u.tml., parasti paši brauc pie klienta, tādējādi, aptverot lielu skaitu pircēju. Taču īpaši lielu nozīmi vieta iegūst tanī gadījumā, ja nevis Jūs ejat pie pircējiem, bet pircējs nāk pie Jums. Tādā gadījumā labi izvēlēta vieta kļūst par veiksmes pamatu.

Noskaidrojiet franšīzes devēja prasības pret vietas izvēli Jūsu topošajai franšīzes struktūrvienībai. Pieredzējušiem franšīzes devējiem parasti ir vietas prasību saraksts, kas aptver tādus rādītājus kā, piemēram, cilvēku plūsma, transporta plūsma, stāvvietu esamība, apkārtnē saistošu objektu esamība u.tml. Izvērtējiet, vai Jūsu tirgū, ko plānojat apkalpot, ir prasībām atbilstošu telpu piedāvājums. Veicot pārrunas ar spēcīgiem, ar ilggadīgu pieredzi bagātiem franšīzes devējiem, piemērotu telpu neesamība var kļūt par būtisku traucēkli.

Uzziniet, vai pats franšīzes devējs vēlas piedalīties vietas un telpu atlases procesā, cik lielā mērā viņš vēlas regulēt procesu un kādu atbalstu sniegs. Pajautājiet:

  • Vai franšīzes devējs pats meklē un izvēlas vietu un telpas jaunajai uz franšīzes pamata dibinātai struktūrvienībai, vai vietas un telpu izvēle paliek franšīzes ņēmēja atbildība?
  • Ja vietas un telpu izvēle paliek franšīzes ņēmēja atbildība, vai franšīzes devējs iedos formulētas prasības vietai un telpām?
  • Vai franšīzes devējs nodrošina palīdzību pārrunās par telpu iegādi/nomu, kārtojot nepieciešamās atļaujas un citus dokumentācijas jautājumus?

Pievērsiet uzmanību, lai starp franšīzes noteikumiem attiecībā ar uzņēmējdarbības lokāciju, kas darbojas uz franšīzes pamata, būtu noteikts apkalpojošās teritorijas formulējums. Daudzi franšīzes devēji paredz franšīzes ņēmējam ekskluzīvas tiesības uz apkalpojamo teritoriju. Ekskluzīvās tiesības uz apkalpojamo teritoriju nosaka franšīzes devēja saistības nekonkurēt ar tās pašas franšīzes ņēmējiem noteiktajā teritorijā. Tas nozīmē, ka franšīzes devējam nav tiesību dibināt savas struktūrvienības šajā teritorijā un/vai tiešā veidā pārdot tajā savas preces/pakalpojumus, un/ vai pārdot franšīzi citiem ņēmējiem, kuri vēlas darboties šīs teritorijas robežās. Teritoriju var noteikt dažādos veidos: pēc iedzīvotāju skaita, nosakot attālumu no ņēmēja punkta, saskaņā ar administratīvām vienībām u.tml.

Piešķirot ekskluzīvās tiesības uz apkalpojamo teritoriju, franšīzes devējs pretī pieprasa ņēmēja saistības, piemēram, par minimālo franšīzes struktūrvienības apgrozījumu, peļņu vai teritorijā atvērto jauno nodaļu skaitu.

Vai, iegādājoties franšīzi, tiksiet ierobežoti teritorijas ziņā, vai otrādi – vai Jums būs papildu aizsardzība pret konkurenci franšīzes tīkla robežās. To saprast Jums ļaus franšīzes devēja atbildes uz zemāk norādītiem jautājumiem:

  • Kā tiks noteikta franšīzes apkalpojošā teritorija?
  • Vai šajā teritorijā ir pietiekams potenciālo patērētāju skaits?
  • Cik franšīzes ņēmēju darbojas šajā teritorijā, un kādi ir franšīzes devēja attīstības plāni šajā teritorijā tuvāko 5 gadu laikā?
  • Vai tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības uz apkalpojamo teritoriju?
  • Ja tiek – kādi ir to iegūšanas nosacījumi un kādas saistības uzņemas pats devējs?
  • Ja netiek – kā devējs nodrošina ņēmēju interešu aizsardzību šajā teritorijā, piemēram, lai jaunā franšīzes tīkla struktūrvienība nebūtu pārāk tuvu citiem ņēmējiem?

Franšīzes konsultants

populārs forumā